Tietoja Nimiarkistosta

From Nimiarkisto

Digitaalinen Nimiarkisto tuo Suomesta kerätyt nimiaineistot käyttöön digitaalisessa muodossa. Digitaalinen Nimiarkisto on kansallinen, yhteinen palvelu, josta päävastuussa on Kotimaisten kielten keskus yhdessä Svenska litteratursällskapetin kanssa. Verkosto laajenee, kun saamenkielisen nimistön digitalisoinnin myötä mukaan saadaan saamelaisyhteisöjä.

Digitaalinen Nimiarkisto avattiin 11.12.2017. Palvelussa on keskeisin osa Kotimaisten kielten keskuksen suomenkielisten paikannimien kokoelmista, ja vaihe vaiheelta sisältöjä täydennetään ja palvelun kehittämistä jatketaan. Ruotsin- ja saamenkielisten nimien digitalisoinnin aikataulu riippuu jatkorahoituksesta. Myös muu jatkokehittäminen toteutuu vaiheittain ja edellyttää rahoitusta. Nyt aineisto koostuu keruumerkinnöistä (ei sisällä nimenselityksiä), joten samaa nimeä koskevat tiedot tulisi yhdistää, samoin paikan mahdolliset eri nimet määrittelemällä keskinäiset viittaukset ja antamalla paikoille ja paikannimille yksilölliset tunnisteet. Nimiarkiston aineisto linkitetään myös Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin.

Digitaalisessa arkistossa ei ole kyse vain olemassa olevan tiedon käytettävyyden parantamisesta, vaan sähköinen toimintaympäristö tarjoaa tärkeitä mahdollisuuksia tietojen rikastamiseen ja täydentämiseen. Kansalaiset voivat tuottaa tietoa siitä, ovatko arkistoon tallennetut nimet vielä käytössä, onko nimi korvautunut uudella, onko nimettyä paikkaa enää olemassakaan tai mitä kokonaan uutta nimistöä on syntynyt. Samoin voidaan täydentää paikkoihin ja nimiin liittyvää taustatietoa sekä muuntaa kuvamuotoisista lipuista tietokantamuotoon nimiin liittyvää tietoa.

Lisätietoa Kotimaisten kielten keskuksen manuaalisesta Nimiarkistosta: https://www.kotus.fi/nimiarkisto
Lisätietoa Nimiarkiston digitalisointihankkeesta: https://www.kotus.fi/nadigi


Käyttäjän tulee ottaa huomioon Nimiarkiston sisältämän paikannimiaineiston luonne, joka on erilainen kuin Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterissä.

Nimiarkisto Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteri
http://nimiarkisto.fi http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/nimisto
Julkistusvaiheessa 11.12.2017 noin 2 000 000 nimitietoa, kokonaisuudessaan noin 3 000 000 nimitietoa Noin 800 000 nimeä
Samasta nimestä voi olla useita merkintöjä. Paikka- ja paikannimi-id:t lisätään aineistoon myöhemmin. Jokainen nimi yhden kerran. Paikka- ja paikannimi-id:t käytössä.
Paikannimien arkistokokoelmat perustuvat etupäässä haastattelemalla saatuihin tietoihin. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Aineistoja on kerätty sadan vuoden ajan, joten mukana on myös käytöstä poistuneita paikannimiä. Paikannimien hakuasut noudattelevat summittaisesti yleiskieltä, mutta nimen hakuasua ei voi pitää oikeinkirjoitusohjeena. Lisäksi paikannimien joukossa on historiallisista asiakirjoista poimittuja nimiä alkuperäisessä kirjoitusasussaan. Sijaintitietojen tarkkuus vaihtelee. Kartoissa esiintyvien nimien sijainti on usein ilmaistu karttaruudun tarkkuudella, ja näissä tapauksissa sijaintipiste on sijoitettu karttaruudun keskelle. Tarkistetut ja ajantasaiset nimistötiedot palvelevat esimerkiksi viranomaisten ja median täsmällistä viestintää, geokoodausta, paikkatietojärjestelmiä, karttatuotantoa, karttasovelluksia ja niiden paikkahakuja, paikannimien kansallista ja kansainvälistä standardointia, nimistönsuunnittelua, eri alojen tutkimusta sekä kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mikä on oikea tai suositeltu tapa kirjoittaa tietyn paikan nimi.
Suurin osa Paikannimirekisterin nimistä löytyy myös Nimiarkistosta. Nimiarkiston aineistoon lisätään linkit Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin (paikannimi-id-tietoon).

Digitaalisen Nimiarkiston avauduttua kehitettiin Aalto-yliopistossa Nimisampo-sovellus, jolla voi tarkastella sekä erikseen että yhtä aikaa Nimiarkiston, Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin ja Karjalan karttojen paikannimiä. Sovelluksella on mahdollista myös paikannimien hakeminen rajatulta alueelta ja suurenkin hakutuloksen saa nopeasti. Koska Nimiarkiston digitalisointi tehtiin nopealla aikataululla, on sen aineistoon jälkikäteen tehty korjauksia ja tätä työtä tehdään edelleen. Nimisampoon korjauksia on kuitenkin päivitetty harvakseltaan ja siksi on suositeltavaa katsoa tarkasteltavia nimiä vielä Nimiarkisto-palvelusta. Nimisammossa on käytössä myös automaattinen nimenosien pilkkominen määrite- ja perusosiin, joka toiminto jakaa jotkut nimet väärästä kohtaa.

Om Namnarkivet

Digitaliseringen av Namnarkivet vid Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) gör ortnamnsuppteckningar från hela Finland tillgängliga i digitalt format. Det digitala Namnarkivet är en nationell och öppen tjänst som Språkinstitutet har huvudansvaret för tillsammans med Språkbankens konsortium och Svenska litteratursällskapet i Finland. När digitaliseringen av de samiska namnen inleds, utökas nätverket.

Vid lanseringen 11.12.2017 blir de centrala delarna av de finska ortnamnssamlingarna tillgängliga. Digitaliseringen av det svenska ortnamnsarkivet har inletts med namnsamlingarna från Malax och Vörå kommuner och kommer att läggas till i det digitala arkivet så fort arbetet är klart. Under år 2018 vidareutvecklas tjänsten och innehållet utökas stegvis beroende på finansiering. Digitaliseringen av det svenska och samiska ortnamnsmaterialet fortsätter när finansieringen är säkrad.

Det digitala arkivet ska i första hand göra existerande information tillgänglig och brukbar. När materialet finns i det digitala arkivet kan användaren se namnsedeln som en bild och hitta orten på kartan. Det blir möjligt att utföra sökningar enligt olika principer, exempelvis alla ortnamn i en viss by eller socken eller alla ortnamn med samma för- eller efterled.

En annan viktig funktion är att digitaliseringen gör det möjligt att komplettera och förbättra den information som finns. Användarna kan ge respons bland annat på om de namn som finns i arkivet fortfarande används, om orterna fått andra namn eller om de överhuvudtaget existerar längre. I det digitala arkivet kompletterar originalinformationen och den information som allmänheten fört in varandra. Informationen från allmänheten redovisas separat så att det tydligt framgår varifrån informationen kommer. Observera att alla namn i det digitala arkivet inte är standardiserade. Uppslagsformerna ska därför inte ses som rekommenderade namnformer.

Läs mer om digitaliseringsprocessen här.